Мр Добривоје Јовановић

images/stara_jagodina.jpg

images/dobri-slika.jpg Мр Добривоје Јовановић рођен је 1952. године у Јагодини где је и завршио основну и средњу школу. Дипломирао је и магистрирао на Факултету политичких наука у Београду. У периоду oд 1981. до 1990. године радио је у Завичајном музеју у Јагодини, а потом у Историјском архиву „Средње Поморавље” у Јагодини, где и данас ради са звањем архивског саветника.
Актуелне публикације